Calcul: Problemes (2ª Ed.) eBook

El libro Calcul: Problemes (2ª Ed.) en formato PDF. El libro Calcul: Problemes (2ª Ed.) en formato MOBI. El libro Calcul: Problemes (2ª Ed.) en formato ePUB. El libro fue escrito en 2004 por el autor Vv.aa.. Disfruta leyendo con el sitio web trailab.it.

AUTOR(A)
Vv.aa.
FECHA
1999
ISBN
9788483013328
Trailab.it Calcul: Problemes (2ª Ed.) Image

DESCRIPCIÓN

Els problemes que hi ha en aquest llibre són el resultat de quatre anys de docència a lassignatura de càlcul en la titulació dEnginyeria Tècnica dObres Públiques a lETSECCPB. En aquests problemes es desenvolupa el càlcul diferencial i integral duna i diverses variables, així com una introducció a les successions i sèries funcionals i a les equacions diferencials ordinàries.
DESCARGAR
LEER EN LINEA

Cálculo I: Teoría Y Problemas De Funciones De Varias ...

ment del lloguer de l'habitatge, que pot arribar als 2.400 euros anuals. Els beneficiaris d'aquesta línia d'ajuts han anat creixent any rere any, des dels 3.500 del 2005 fins als 30.000 que preveiem

Calcul Diferencial D´Una I Diverses Variables. Problemes ...

ne unes per la meitat i les altres en quarts. Per grups resoldre problemes globals amb fraccions . Fer preguntes de caire matemàtic i resodrel problemes per conèixer el significat de les fraccions (C3) Comunicació entre els alumnes de cada grup (C8) Argumentar afirmacions i processos matemàtics en contextos propers (C5) Posta

LIBROS RELACIONADOS