Agents Rurals Generalitat De Catalunta eBook

El libro Agents Rurals Generalitat De Catalunta en formato PDF. El libro Agents Rurals Generalitat De Catalunta en formato MOBI. El libro Agents Rurals Generalitat De Catalunta en formato ePUB. El libro fue escrito en 2004 por el autor Vv.aa.. Disfruta leyendo con el sitio web trailab.it.

AUTOR(A)
Vv.aa.
FECHA
2006
ISBN
9788480612197
Trailab.it Agents Rurals Generalitat De Catalunta Image

DESCRIPCIÓN

Aques volum desenvolupa el contingut de la part general del temari oficial i set temes de la seva part específica, de conformitat amb la nova estructutura aprovada per la Resolució MAH/2411/2004, de 3 de setembre (DOGC núm. 4219 de 15/09/04). Analitza així la normativa específica d'aplicació al territori catalá, amb especial consideració a l'emanada del Parlament i dels òrgans administratius de la Generalitat. D'atra banda, les dues principals directrius en l'elaboració dels temes han estat l'analisi pedagògica dels conceptes, que facilita la seva comprensió i memorització a l'ususari no especialista, i el rigor tecnicojurídic, que garanteix una adequada interpretació de les normes reguladores de les institucions estudiades.
DESCARGAR
LEER EN LINEA

Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya / Agentes ...

La Resolució MAH1662009, de 22 de gener, publicada al DOGC núm. 5314, de 9 de febrer de 2009, convoca el procés selectiu, mitjançant el sistema de lliure accés, per a l'ingrés a l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar, del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya.

Agents Rurals De La Generalitat De Catalunya. Temari. Vol ...

Actualitzacions a les 00 hores i les 9.30 hores o puntualment si s'escau. Si el mapa del Pla Alfa no està actualitzat al web del Departament, podeu sol·licitar-lo a la Subdirecció General dels Agents Rurals al telèfon 93 574 00 36 (Finca Torreferrussa) o al d'atenció ciutadana 012.

LIBROS RELACIONADOS